Advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Hanus – České Budějovice

HLAVNÍ STRANA > CENÍK

CENÍK

ZA POSKYTNUTÉ PRÁVNÍ SLUŽBY ÚČTUJI

  • smluvní odměnu, která lze sjednat úkonově, časově (základní sazbou je 1.815,- Kč vč.DPH za hodinu právní služby) nebo v závislosti na hodnotě úspěchu
  • mimosmluvní odměnu, pro případ, že není předem nebo dodatečně sjednána smluvní
    odměna, tato odměna se stanovuje dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).
  • odměnu ve výši určené soudem za zastupování klienta advokátem v občanském soudním řízení, hrazenou v řízení neúspěšnou protistranou, tato odměna je stanovena zejm. vyhláškou č. 177/1996 Sb.

K CENĚ ZA POSKYTNUTOU PRÁVNÍ SLUŽBU JE ÚČTOVÁN

  • režijní paušál jako náhradu výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné,
    který činí 363 Kč (vč.DPH) na 1 úkon právní služby.
  • hotové výdaje, které bylo nezbytné vynaložit na vyřízení vaší věci

Mgr. Jaroslav Hanus

Mgr. Jaroslav Hanus

Mobil +420 721 855 800
Tel. a fax +420 387 221 722

Mgr. Jaroslav Hanus

Adresa

Žižkova tř. 183/33
370 01 České Budějovice

Mgr. Jaroslav Hanus

Provozní doba advokátní kanceláře

PO - PÁ 09:00 - 17:00
Jiný čas dle dohody.

© 2021, Akhanus.cz | hanus@akhanus.cz
www.akhanus.cz